Меню
Передплата
Передплатна ціна одного номера – 23 грн. 26 коп.
Вартість річної пренумерати – 139 грн. 56 коп.

Передплатний індекс 35331

Передплату на журнал "Мандрівець" приймають усі поштові відділення України.
Журнал надсилається в провідні бібліотеки України та в установи, до яких обов’язково повинні надсилатися наукові видання, де можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт (постанова президії ВАК України від 22. 05. 1997 р. № 1б/5)


“Мандрівець” на Facebook

 

Зміст

НАУКОВІ ВИКЛАДИ

Фольклористика

Збир Ірина
Історія формування і сучасний стан волинських рукописів Оскара Кольберґа (за матеріалами архівних досліджень Аґати Скрукви)
Проаналізовано історію формування і сучасний стан рукописних матеріалів з Волині на основі збірника “Волинь” та Додаткового тому, а також на основі архівних нотаток та кореспонденції О. Кольберґа.

PDFЗавантажити

Літературознавство

Баняс Володимир, Баняс Наталія
Міф та оніризм у літературі романтизму
Парадоксально, але важлива проблема – трактування мистецтвом Західної Європи кінця XVIII – першої половини XIX ст. явищ міфу та оніризму – досі не знайшла всебічного, засадного висвітлення в науці.

PDFЗавантажити

Богатирьова Катерина
Похоронна тема в одах українських поетів XVIII – першої третини XIX століть
Метою пропонованої розвідки є спроба проаналізувати похоронну тему в одах українських авторів XVIII – першої третини XIX ст., вказати на їхні спільні риси та особливості.

PDFЗавантажити

Лебедівна Оксана
Дихотомія розуму і серця у творчості Пантелеймона Куліша (на прикладі поетичних збірок “Хуторна поезія” і “Дзвін”)
Розглянуто зв’язок поетичної творчості П. Куліша з філософськими образами розуму і серця.

PDFЗавантажити

Бестюк Ірина
Міф і антиміф російсько-народної гармошки в українській літературі 1920–1930-х років (“Гармонія” (1933) Григорія Косинки)
Культурний простір 1920–1930-х років респектує міф гармоні, семантичні версії якого присутні у різних мистецьких царинах: літературі, живопису, музиці й кіно.

PDFЗавантажити

Захарчук Ірина
“Я про се нікому в житті не скажу…”: київський текст Щоденника Олександра Довженка
Проаналізовано воєнний наратив Щоденника Олександра Довженка. Звернено особливу увагу на соціокультурні проекції топосу Києва як символу національної ідентичності та українського досвіду війни.

PDFЗавантажити

Котенко Наталія
Неокласична антологія Юрія Клена
Розглянуто неопубліковану німецькомовну антологію “Поезія приречених”, упорядковану Юрієм Кленом, до якої ввійшли поезії київських неокласиків у перекладах упорядника.

PDFЗавантажити

Котяш Іванна
Зародження і розвиток творчих рефлексій Спиридона Черкасенка крізь призму його епістолярію
Проаналізовано та систематизовано епістолярний спадок С. Черкасенка, зокрема ту його час¬тину, яка стосується становлення і розвитку творчих стимулів письменника.

PDFЗавантажити

Кицан Олена
Інтерпретація традицій японського жанру танка у творчості Віктора Вербича
Зроблено спробу проаналізувати особливості використання традицій східної поезії у творчості сучасного волинського поета Віктора Вербича.

PDFЗавантажити

Семенова Дар’я
Переосмислення жанрової традиції екзотичної пригоди в польській літературі для юнацтва 1980-х років (на прикладі роману Йоанни Хмєлєвської “Скарби”)
Розглянуто переосмислення конвенцій, що склалися у польській літературі довкола жанру екзотичної пригоди для юнацтва, яке відбувається у 1980-ті роки, на прикладі роману “Скарби” Й. Хмєлєвської (1988).

PDFЗавантажити

Борисюк Ірина
Міф творення в поезії Оксани Забужко
Статтю присвячено аналізу міфу творення, а також концептів письма, творива, творця в поезії Оксани Забужко.

PDFЗавантажити

Веретейченко Ірина
Функціонування концепту європеїзму в літературно-критичних текстах українських письменників
Розглянуто питання європейської традиції в Україні, яке постійно перебуває у центрі дискурсів і викликає пристрасні полеміки про шляхи розвитку культури, зокрема літератури.

PDFЗавантажити

Павлішена Людмила
Образи-символи у “серйозних” комедіях Івана Карпенка-Карого “Суєта” та “Житейське море”
Розкрито образи комедій Івана Карпенка-Карого “Суєта” та “Житейське море”, які мають символічне значення.

PDFЗавантажити

Мовознавство

Сокіл Богдан
Руська (українська) мова в історичній ретроспективі
Звернено увагу на спроби російської і польської окупаційних влад заперечити право руської мови на її самостійність. Подано окремі документи, які переконливо свідчать про те, що руська мова була урядовою в різних державних утвореннях, до яких упродовж тривалого історичного періоду належали українські землі.

PDFЗавантажити

Чибор Ірина
Слов’янські боги в українській фразеології
Проаналізовано фразеологічні одиниці, співвідносні з назвами слов’янських богів та міфологічними уявленнями про них.

PDFЗавантажити

Родчин Зоряна
Рецепція п’єси “Королівна” Дмитра Николишина: драматична поема чи драма-казка?
Простежено особливості поетики твору західноукраїнського драматурга Дмитра Николишина.

PDFЗавантажити

Бігунова Наталя
Схвалення, похвала, комплімент та лестощі як тактики реалізації стратегії пом’якшення висловлювання
Покласифіковано комунікативні стратегії, що ними послуговуються адресанти позитивно-оцін¬них мовленнєвих актів схвалення, похвали, компліменту і лестощів.

PDFЗавантажити

Караневич Мар’яна
Врахування прагматичного чинника як умова досягнення адекватності художнього перекладу
Проаналізовано розуміння терміна “прагматика” у перекладознавстві, доведено прагматичну різносторонність перекладацького акту, встановлено умови забезпечення рівноцінного комунікативного ефекту ориґіналу та перекладу.

PDFЗавантажити

Вишнівський Роман
Англійські варваризми у мові сучасних українських електронних ЗМІ
На матеріалі сучасних українських електронних ЗМІ розглянуто особливості вживання варваризмів англійського походження, їхні характерні риси, основні причини їх використання.

PDFЗавантажити

Дуда Олександра
Особливості функціонування кредитно-банківських термінів англійської мови у фахових текстах
Результатом проведеного семантичного аналізу корпусу фахових текстів досліджуваної субмови стало встановлення особливостей функціонування кредитно-банківських термінів англійської мови залежно від жанру фахового тексту.

PDFЗавантажити

Про авторів

PDFЗавантажити
Автори
Семенюк Святослав
Історія українського народу

Тищенко Костянтин
Всеслов'янські складники української мови

Русначенко Анатолій
Рухи опору режимові в Україні та в Росії у 1950–1980-х роках

Полянський Олег
Українська національна революція 1917–1920 рр. в історичній концепції Валентина Мороза

Кислюк Костянтин
Історіософія у контексті української філософської культури

Шокало Олександер
Сакральна педагогіка серця. Друге, духовне, народження людини в чистому серці

Ковальчук Володимир
Таємниці польової сумки “Клима Савура”(за матеріалами СБУ)

Болотенюк Степан, Харченко Петро
Тризуб – символ світогляду українців

Кобилюх Василь
Праукраїна та санскрит

Фаріон Ірина
Мова – це сила (або суспільно-креативна роль української мови в XI – середині XIX ст.

Iванишин Василь
Нація. Державність. Націоналізм

Наливайко Степан
Індоарійські таємниці України
 
Copyright© Видавництво "Мандрівець" 2007-2008.
Всі права застережено. При передруці матеріалів посилання на джерело обов'язкове!
Розробка ABCsite